กระดาษรองพื้นรถยนต์

กระดาษรองพื้นรถยนต์

1. กระดาษรองพื้นรถยนต์ 105 แกรม 40 CMx45 CM
ราคา 1,400 บาท/รีม (1รีม6ห่อ ห่อละ500แผ่น)

 

2. กระดาษรองพื้นรถยนต์ 105 แกรม 45 CMx60 CM
ราคา 1,400 บาท/รีม (1รีม4ห่อ ห่อละ500แผ่น)

*ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม